Den private andelsboligforening Præstegårdsvej
Har de spørgsmål, mail: ab@ulkeboel.dk vi hjælper gerne

En andelsbolig er en eftertragtet, unik og hyggelig boligform. Er man indstillet på at efterleve de særlige forhold der er i en boligforening, beboerdemokrati, vedtægter og relationer til andre andelshavere, og er man villig til at tage en tørn i bestyrelsen,  så er det den ideelle bolig. Mener man ikke at kunne bo under de betingelser, skal man vælge et andet sted at slå sig ned.

 Du bliver medlem ved at købe et andelsbevis. Derved får du boligretten til den bolig der er tilknyttet andelsbeviset og samtidig får du andel i boligforeningens økonomi.

Som i enhver anden forening, så har en privat andelsboligforening også en årlig generalforsamling, vedtægter der skal overholdes og en beboer valgt bestyrelse.

Generalforsamlingen er boligforeningens øverste myndighed. Her trives beboer demokratiet. Alle sager afgøres ved flertals afstemninger. Resultatet må vi så alle rette os efter. 

Du har boligretten til din bolig, men du har ikke købt bygningen du bor i.
Alle bygninger tilhører forenigen (som du jo er medlem af) og du betaler boligydelse til foreningen. Derved bliver bestyrelsen i stand til at udføre deres ansvar, drive og udvendig vedligehold af bygninger med tilhørende arealer og udføre de beslutninger der bliver taget på generalforsamlingerne.
Selv skal du kun udføre indvendig vedligeholdelse. Du har ret til at foretage indvendige ændringer, bestyrelsen skal blot underrettes om hvad du påtænker at ændre.  Har du ønsker om ændringer udvendigt. Her  har bestyrelsen ikke bemyndigelse til at hjælpe, du skal istedet indgive det som forslag på en generalforsamling.

Vi er sikre på du vil blive boende i den private andelsboligforening Præstegårdsvej til dine dages ende.
Du skal være så hjertelig velkommen.